Chính sách bảo mật của haxuvina.com

Chào mừng bạn đến với haxuvina.com. Chính sách bảo mật này được thiết lập để giải thích cho bạn về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan.

Thông tin thu thập và sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và có các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn mất mát, sử dụng sai mục đích, hoặc truy cập không được ủy quyền vào thông tin cá nhân của bạn.

Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách cookie của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web đó.

Thay đổi trong Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian và các thay đổi sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: haxuvina@gmail.com

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web của chúng tôi.

Giỏ hàng

0 Sản phẩm đã chọn

Tạm tính

0₫