Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với haxuvina.com. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc và mã nguồn, đều là tài sản của haxuvina.com hoặc các bên cấp phép và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
  • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ haxuvina.com hoặc các bên sở hữu.

2. Sử dụng dịch vụ

  • Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện, cũng như các chính sách liên quan.
  • Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

3. Thay đổi và hủy bỏ dịch vụ

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi cũng có quyền hủy bỏ quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với điều khoản và điều kiện này.

4. Miễn trừ trách nhiệm

  • Trang web này được cung cấp "như nó là". Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

5. Thay đổi trong Điều khoản & Điều kiện

  • Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Điều khoản & Điều kiện này từ thời gian này và các thay đổi sẽ được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản & Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: haxuvina@gmail.com.

Cảm ơn bạn đã đồng ý với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Giỏ hàng

0 Sản phẩm đã chọn

Tạm tính

0₫